Familie i Bevægelse

NYHED  – Familie Gymnastik  – NYHED

 

Sjov, glad og en fri/åben stemning, STORE SMIL, fornyet energi i jeres familie.
Oplev og mærk hinanden på en ny unik måde – tag hele familien (forældre/bedsteforældre) med til familie i bevægelse.

I Gymnastikforening Dannelund kan du og din familie opleve en ny måde at være sammen på som familie. Engagerede og legeglade instruktører guider jer igennem forskellige bevægelsesaktiviteter, hvor vil I komme hinanden tættere på en sjov og spændende måde. Positive livgivende øjeblikke for både store og små, som skabes i andre situationer end i hverdagslivet hjemme. Her får I nye oplevelser med hjem, som en ny helhedsoplevelse for familien – alle har været med på gulvet – alle kan være med.

Når kroppen sættes i bevægelse bliver vi automatisk opslugt af de fysiske udførelser. Hovedet får derfor en pause fra livets gøremål og tankevirksomhed, hvilket vil give en fornyet energi og glæde samt følelsen af lethed i dig/familien. Du og din familie vil være med til at sprede energi til glæde og gavn for andre familier og samtidig kan I opsamle nye familiefortællinger/-historier, som kan være med til at styrke familiebåndet samt den gode familieånd.

Familiegymnastikken vil give TID TIL NÆRVÆR, hvor forældrene og børnene kan opleve leg på lige vilkår og have noget fælles i legen, dette kan styrke forælder/barn-relationen og et fælles flow kan opstå, som er styrkende for samhørighedsfølelsen i familien på kryds og tværs. Når forældrene selv er med i legen, giver det forældrene en bedre fornemmelse for deres barn, og for hvad der sker i rummet. På den måde kan forældrene bedre hjælpe sit/sine barn/børn gennem aktiviteternes sværhedsgrader og være tryghedsskabende.

 

I vil få oplevelsen af at indgå i et fællesskab med andre på tværs af alder, kultur, familier- en rigtig spændende og ny måde at være sammen som familie på.

 

Denne måde at være sammen på er mere end en éngangsoplevelse for jer som familie. Ud af de 5 gange skabes en større oplevelse af sammenhæng og større potentiale for at skabe et stærkere familieminde, som I kan gentagende gange snakke om hjemme.